ΤΟΜΟΣ 20
Η Chevrolet Caprice «γεννήθηκε» το 1966 ως έκδοση υψηλών προδιαγραφών του muscle car Chevrolet lmpala και έγινε ένα από τα πιο πετυχημένα αυτοκίνητα στη Βόρεια Αμερική. Η εικόνα της έμεινε άρρηκτα συνδεδεμένη με τα χαρακτηριστικά ταξί 
της Νέας Υόρκης.