Β' ΕΚΔΟΣΗ
Tο RADSHOP συνεχίζει να εξυπηρετεί ΚΑΝΟΝΙΚΑ και στην περίοδο περιορισμού κυκλοφορίας
ΤΟΜΟΣ 45
Το SΕΑΤ 600 μιμήθηκε ένα πολύ δημοφιλές ιταλικό μοντέλο, προκειμένου οι Ισπανοί να είναι σε θέση να αποκτήσουν αυτοκίνητο την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο. Πρόκειται για μικρών διαστάσεων όχημα, το οποίο προσαρμοζόταν στις οικονομικές δυνατότητες της μεσαίας τάξης του τέλους της δεκαετίας του 50. Χάρη στην καθημερινή του χρήση, έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.