Β' ΕΚΔΟΣΗ
Tο RADSHOP συνεχίζει να εξυπηρετεί ΚΑΝΟΝΙΚΑ και στην περίοδο περιορισμού κυκλοφορίας
ΤΟΜΟΣ 66
Η άφιξη του Ρolonez στους πολωνικούς αυτοκινητόδρομους στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα επέφερε τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας του αυτοκινήτου στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Το λανσάρισμα της εκδοχής Caro το 1991 σημάδεψε την έναρξη των εξαγωγών, και το φινίρισμα του Ρlus το κατέστησε θρυλικό.